Shërbimet

Kryejmë këto shërbime


Drejtimin e dhëmbëve e bëjmë me të gjitha llojet e Aparateve Ortodontike mobile dhe të fikësuara, tani edhe me teknikën linguale (Aparat i vendosur në sipërfaqet e brendshme të dhëmbëve tërësisht i padukshëm dhe një funksion poashtu efektiv si te aparatet tjera).
Ne ju këshillojmë me dëshirë!
Termini i nevojshëm